discrŭcĭo - Diatesi attiva

(discrŭcĭo, discrŭcĭas, discruciavi, discruciatum, discrŭcĭāre)

verbo transitivo I coniugazione

Vedi la traduzione di questo lemmaFORMA ATTIVA:
INDICATIVO
PRESENTE
I sing.
discrŭcĭo
II sing.
discrŭcĭas
III sing.
discrŭcĭat
I plur.
discrŭcĭāmus
II plur.
discrŭcĭātis
III plur.
discrŭcĭant
IMPERFETTO
I sing.
discrŭcĭābam
II sing.
discrŭcĭābas
III sing.
discrŭcĭābat
I plur.
discrŭcĭabāmus
II plur.
discrŭcĭabātis
III plur.
discrŭcĭābant
FUTURO SEMPLICE
I sing.
discrŭcĭābo
II sing.
discrŭcĭābis
III sing.
discrŭcĭābit
I plur.
discrŭcĭabĭmus
II plur.
discrŭcĭabĭtis
III plur.
discrŭcĭābunt
PERFETTO
I sing.
discruciavi
II sing.
discruciavisti
III sing.
discruciavit
I plur.
discruciavĭmus
II plur.
discruciavistis
III plur.
discruciavērunt, discruciavēre
PIUCHEPERFETTO
I sing.
discruciavĕram
II sing.
discruciavĕras
III sing.
discruciavĕrat
I plur.
discruciaverāmus
II plur.
discruciaverātis
III plur.
discruciavĕrant
FUTURO ANTERIORE
I sing.
discruciavĕro
II sing.
discruciavĕris
III sing.
discruciavĕrit
I plur.
discruciaverĭmus
II plur.
discruciaverĭtis
III plur.
discruciavĕrint
CONGIUNTIVO
PRESENTE
I sing.
discrŭcĭem
II sing.
discrŭcĭes
III sing.
discrŭcĭet
I plur.
discrŭcĭēmus
II plur.
discrŭcĭētis
III plur.
discrŭcĭent
IMPERFETTO
I sing.
discrŭcĭārem
II sing.
discrŭcĭāres
III sing.
discrŭcĭāret
I plur.
discrŭcĭarēmus
II plur.
discrŭcĭarētis
III plur.
discrŭcĭārent
PERFETTO
I sing.
discruciavĕrim
II sing.
discruciavĕris
III sing.
discruciavĕrit
I plur.
discruciaverĭmus
II plur.
discruciaverĭtis
III plur.
discruciavĕrint
PIUCHEPERFETTO
I sing.
discruciavissem
II sing.
discruciavisses
III sing.
discruciavisset
I plur.
discruciavissēmus
II plur.
discruciavissētis
III plur.
discruciavissent
IMPERATIVO
PRESENTE
II sing.
discrŭcĭa
II plur.
discrŭcĭāte
FUTURO
II sing.
discrŭcĭāto
III sing.
discrŭcĭāto
II plur.
discrŭcĭatōte
III plur.
discrŭcĭanto
PARTICIPIO
PRESENTE
discrŭcĭans, –antis
FUTURO
discruciatūrūs, –a, –ūm
INFINITO
PRESENTE
discrŭcĭāre
PERFETTO
discruciavisse
FUTURO
Singolare:
discruciatūrūm, –am, –ūm esse
Plurale:
discruciatūros, –as, –a esse
GERUNDIO
Genitivo:
discrŭcĭandi
Dativo:
discrŭcĭando
Accusativo:
ad discrŭcĭandum
Ablativo:
discrŭcĭando
SUPINO
discruciatum

Vedi la forma passiva di questo lemma
Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z{{ID:DISCRUCIO100}}
---CACHE---