Vĭrĭtēs

(Virites, Viritum)

sostantivo femminile plurale III declinazione

Vedi la traduzione di questo lemmaFEMMINILE
SINGOLARE
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.
PLURALE
Nom.
Virites
Gen.
Viritum
Dat.
Viritĭbus
Acc.
Virites
Abl.
Viritĭbus
Voc.
Virites
Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z{{ID:VIRITES100}}
---CACHE---