Declinatore / Coniugatore Latino


 Cerca nelle forme flesse
Donazione


crŭcĭor - Diatesi passiva

(crŭcĭo, crŭcĭas, cruciavi, cruciatum, crŭcĭāre)

verbo transitivo I coniugazione

Vedi la traduzione di questo lemmaFORMA PASSIVA:
INDICATIVO
PRESENTE
 I sing. crŭcĭor
 II sing. crŭcĭāris, crŭcĭāre
 III sing. crŭcĭātur
 I plur. crŭcĭāmur
 II plur. crŭcĭamĭni
 III plur. crŭcĭantur
IMPERFETTO
 I sing. crŭcĭābar
 II sing. crŭcĭabāris, crŭcĭabāre
 III sing. crŭcĭabātur
 I plur. crŭcĭabāmur
 II plur. crŭcĭabamĭni
 III plur. crŭcĭabantur
FUTURO SEMPLICE
 I sing. crŭcĭābor
 II sing. crŭcĭabĕris, crŭcĭabĕre
 III sing. crŭcĭabĭtur
 I plur. crŭcĭabĭmur
 II plur. crŭcĭabimĭni
 III plur. crŭcĭabuntur
PERFETTO
 I sing. cruciatus, –a, –um sum
 II sing. cruciatus, –a, –um es
 III sing. cruciatus, –a, –um est
 I plur. cruciati, –ae, –a sumus
 II plur. cruciati, –ae, –a estis
 III plur. cruciati, –ae, –a sunt
PIUCHEPERFETTO
 I sing. cruciatus, –a, –um eram
 II sing. cruciatus, –a, –um eras
 III sing. cruciatus, –a, –um erat
 I plur. cruciati, –ae, –a eramus
 II plur. cruciati, –ae, –a eratis
 III plur. cruciati, –ae, –a erant
FUTURO ANTERIORE
 I sing. cruciatus, –a, –um ero
 II sing. cruciatus, –a, –um eris
 III sing. cruciatus, –a, –um erit
 I plur. cruciati, –ae, –a erimus
 II plur. cruciati, –ae, –a eritis
 III plur. cruciati, –ae, –a erunt
CONGIUNTIVO
PRESENTE
 I sing. crŭcĭer
 II sing. crŭcĭēris, crŭcĭēre
 III sing. crŭcĭētur
 I plur. crŭcĭēmur
 II plur. crŭcĭemĭni
 III plur. crŭcĭentur
IMPERFETTO
 I sing. crŭcĭārer
 II sing. crŭcĭarēris, crŭcĭarēre
 III sing. crŭcĭarētur
 I plur. crŭcĭarēmur
 II plur. crŭcĭaremĭni
 III plur. crŭcĭarentur
PERFETTO
 I sing. cruciatus, –a, –um sim
 II sing. cruciatus, –a, –um sis
 III sing. cruciatus, –a, –um sit
 I plur. cruciati, –ae, –a simus
 II plur. cruciati, –ae, –a sitis
 III plur. cruciati, –ae, –a sint
PIUCHEPERFETTO
 I sing. cruciatus, –a, –um essem
 II sing. cruciatus, –a, –um esses
 III sing. cruciatus, –a, –um esset
 I plur. cruciati, –ae, –a essemus
 II plur. cruciati, –ae, –a essetis
 III plur. cruciati, –ae, –a essent
IMPERATIVO
PRESENTE
 II sing. crŭcĭāre
 II plur. crŭcĭamĭni
FUTURO
 II sing. crŭcĭātor
 III sing. crŭcĭātor
 II plur. –
 III plur. crŭcĭantor
PARTICIPIO
PERFETTO
 cruciatus, –a, –um
INFINITO
PRESENTE
 crŭcĭāri
PERFETTO
 Singolare: cruciatus, –a, –um esse
 Plurale: cruciati, –ae, –a esse
FUTURO
 cruciatum esse
GERUNDIVO
 crŭcĭandus, –a, –um
SUPINO
 cruciatu

Vedi la forma attiva di questo lemma


<<  crŭcĭo crūdārĭus  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sfoglia il dizionario latino-italiano a partire da:{{ID:CRUCIOR100}} ---CACHE---