Declinatore / Coniugatore Latino


 Cerca nelle forme flesse


pŭtĕr

(put, putris, putre)

aggettivo II classe

Vedi la traduzione di questo lemmaMASCHILE
SINGOLARE
Nom.put
Gen.putris
Dat.putri
Acc.putrem
Abl.putri
Voc.put
PLURALE
Nom.putres
Gen.putrĭum
Dat.putrĭbus
Acc.putres
Abl.putrĭbus
Voc.putres
FEMMINILE
SINGOLARE
Nom.putris
Gen.putris
Dat.putri
Acc.putrem
Abl.putri
Voc.putris
PLURALE
Nom.putres
Gen.putrĭum
Dat.putrĭbus
Acc.putres
Abl.putrĭbus
Voc.putres
NEUTRO
SINGOLARE
Nom.putre
Gen.putris
Dat.putri
Acc.putre
Abl.putri
Voc.putre
PLURALE
Nom.putrĭa
Gen.putrĭum
Dat.putrĭbus
Acc.putrĭa
Abl.putrĭbus
Voc.putrĭa


<<  Pŭtĕŏli pūtescens  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sfoglia il dizionario latino-italiano a partire da:{{ID:PUTER100}} ---CACHE---