ecfĕro - Diatesi attiva

(ecfĕro, ecfĕras, ecferavi, ecferatum, ecfĕrāre)

verbo transitivo I coniugazione

Vedi la traduzione di questo lemmaFORMA ATTIVA:
INDICATIVO
PRESENTE
I sing.
ecfĕro
II sing.
ecfĕras
III sing.
ecfĕrat
I plur.
ecfĕrāmus
II plur.
ecfĕrātis
III plur.
ecfĕrant
IMPERFETTO
I sing.
ecfĕrābam
II sing.
ecfĕrābas
III sing.
ecfĕrābat
I plur.
ecfĕrabāmus
II plur.
ecfĕrabātis
III plur.
ecfĕrābant
FUTURO SEMPLICE
I sing.
ecfĕrābo
II sing.
ecfĕrābis
III sing.
ecfĕrābit
I plur.
ecfĕrabĭmus
II plur.
ecfĕrabĭtis
III plur.
ecfĕrābunt
PERFETTO
I sing.
ecferavi
II sing.
ecferavisti
III sing.
ecferavit
I plur.
ecferavĭmus
II plur.
ecferavistis
III plur.
ecferavērunt, ecferavēre
PIUCHEPERFETTO
I sing.
ecferavĕram
II sing.
ecferavĕras
III sing.
ecferavĕrat
I plur.
ecferaverāmus
II plur.
ecferaverātis
III plur.
ecferavĕrant
FUTURO ANTERIORE
I sing.
ecferavĕro
II sing.
ecferavĕris
III sing.
ecferavĕrit
I plur.
ecferaverĭmus
II plur.
ecferaverĭtis
III plur.
ecferavĕrint
CONGIUNTIVO
PRESENTE
I sing.
ecfĕrem
II sing.
ecfĕres
III sing.
ecfĕret
I plur.
ecfĕrēmus
II plur.
ecfĕrētis
III plur.
ecfĕrent
IMPERFETTO
I sing.
ecfĕrārem
II sing.
ecfĕrāres
III sing.
ecfĕrāret
I plur.
ecfĕrarēmus
II plur.
ecfĕrarētis
III plur.
ecfĕrārent
PERFETTO
I sing.
ecferavĕrim
II sing.
ecferavĕris
III sing.
ecferavĕrit
I plur.
ecferaverĭmus
II plur.
ecferaverĭtis
III plur.
ecferavĕrint
PIUCHEPERFETTO
I sing.
ecferavissem
II sing.
ecferavisses
III sing.
ecferavisset
I plur.
ecferavissēmus
II plur.
ecferavissētis
III plur.
ecferavissent
IMPERATIVO
PRESENTE
II sing.
ecfĕra
II plur.
ecfĕrāte
FUTURO
II sing.
ecfĕrāto
III sing.
ecfĕrāto
II plur.
ecfĕratōte
III plur.
ecfĕranto
PARTICIPIO
PRESENTE
ecfĕrans, –antis
FUTURO
ecferatūrūs, –a, –ūm
INFINITO
PRESENTE
ecfĕrāre
PERFETTO
ecferavisse
FUTURO
Singolare:
ecferatūrūm, –am, –ūm esse
Plurale:
ecferatūros, –as, –a esse
GERUNDIO
Genitivo:
ecfĕrandi
Dativo:
ecfĕrando
Accusativo:
ad ecfĕrandum
Ablativo:
ecfĕrando
SUPINO
ecferatum

Vedi la forma passiva di questo lemma
Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z{{ID:ECFERO100}}
---CACHE---